Reizigers kunnen meer dan consumeren.

Kun je de wereld verbeteren met reizen? Natuurlijk, er zijn excentriekelingen die een barre tocht ondernemen die wij dan per kilometer kunnen sponsoren. Of steenrijke filantropen die een armenkeuken organiseren op het dek van hun jacht. Maar als gewone stervelingen? Naast vanzelfsprekendheden zoals ecologisch en sociaal verantwoord reizen kunnen we toch niet veel doen, of we moeten gaan solliciteren bij een erkende grote organisatie voor een peperdure “plaatsing” over twee jaar, misschien.

Dat we zelfstandig veel meer kunnen doen dan we denken, willen twee idealisten aantonen met hun avontuurlijke wereldreis „Charity Travel“. Kamiel Verwer (filosoof, Nederland, 1979) en Yeon Choi (set designer, Zuid-Korea, 1973) bereizen van oktober 2009 tot oktober 2010 zo’n dertig landen om kleinschalige lokale initiatieven en goede doelen direct te ondersteunen. Dat kan een weeshuis zijn, een natuurreservaat of een vluchtelingenkamp, ziektebestrijding, educatie of mensenrechten. Ze willen daarmee laten zien dat reizigers en passant efficiënt en zinvol kunnen helpen waar het hard nodig is en dat het goed te combineren is met een aangenaam verblijf.

Dertig goede doelen
Charity Travel heeft zich tot eind mei voor dertig goede doelen ingezet, zoals Peace Groups op de westelijke Jordaanoever, waar een jonge Palestijn honderd kinderen uit een aantal dorpen nabij Ramallah de waarde van vrede bijbrengt, of een door henzelf gebouwd weeshuis aan het Victoriameer in west-Kenya. Ze gaven voorlichting aan weeskinderen in de slums van Nairobi en ondersteunden een sociaal en ecologisch verantwoord composteerproject in Mozambique. Ze hielpen een weeshuis in Tiruvannamalai, zuid-India, een eigen inkomen te genereren, en sponsorden hulp voor slachtoffers van de aardbevingen in Sichuan, China. Ze hielpen met het opbouwen van een school in noord-Laos en zijn nu op weg naar Vietnam en Cambodja.

Allerhande hulp
Maar wat doen ze dan concreet? Ze doen dingen zoals bouwen, schilderen, lesgeven, koken, en vertalen. Ze gaan naar lokale markten en winkels om stoelen, matten, gereedschap, boeken, inmaakpotten, naaimachines, hout, of een bakfiets te kopen en te doneren. Ze adviseren en delen hun know-how. Ze schrijven over de lokale initiatieven op hun website en in het boek dat ze over hun reis en het concept schrijven. Gaandeweg brengen ze de bezochte initiatieven met elkaar in verbinding. Vooral de contacten die zo tot stand komen blijken heel waardevol.

Juiste contacten
Deze manier van helpen is voor nagenoeg iedere reiziger toegankelijk, en door slim gebruik van het internet kan het snel en efficiënt worden georganiseerd. Er hoeft juist niet veel geld te worden gedoneerd, vaak zijn de juiste contacten belangrijker voor de lokale initiatieven. Reizigers kunnen als hulpvaardige tussenpersonen optreden. Zelfs een kleine omweg tijdens de zomervakantie kan zo iets wezenlijks bijdragen en tot een onvergetelijke menselijke ervaring leiden.

Een uitgebreide beschrijving van alle ondersteunde doelen en tips om zelf goed op pad te gaan vind je op charitytravel.blogspot.com.